1982. Terra I

PERUŠKO BOGDANIĆ (Hrvatska)

NANDOR GLID (Srbija)

MIROSLAVA KOJIĆ (Srbija)

ANETA SVETIEVA ANASTASOVA (Makedonija)

NIKOLA JANKOVIĆ (Srbija)

NIKOLA VUKOSAVLJEVIĆ (Srbija)