1986. Terra V

ANTUN BABIĆ (Hrvatska)

JAKOV BRDAR (Slovenija)

JASUO KUWAHARA (Japan)

TATJANA STOLPOVIĆ (Francuska)

TIMOTHY FOX (SAD)

SAVA HALUGIN (Srbija)