1997. Terra XVI

ATANAS ATANASOSKI (Makedonija)

DANA VRHOVEC (Srbija)

MARIJANA GVOZDENOVIĆ (Srbija)

MARKETA KOREČKOVA (Češka Republika)

TAMARA RAKIĆ (Srbija)

ROSITZA TRENDAFILOVA (Bugarska)

BORISLAVA PRODANOVIĆ-NEDELJKOVIĆ (Srbija)

ROBERT GUNDOLF (Austrija)