Odbrana master rada vajara Igora Smiljanića u Ateljeu Terra

U petak 26. juna 2015. godine u Ateljeu Terra organizovana je odbrana master rada pod naslovom “Vertikale u umetnosti i vertikale u prirodi” Igora Smiljanića, vajara iz Kikinde.  Rad je, pod mentorstvom  redovnog  profesora Tomislava Todorovića, odbranjen na vajarskom odseku Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, dok je veći deo same postavke master izložbe nastao je u Ateljeu Terra. Pred komisijom koju su, pored mentora, sačinjavali redovna profesorka Borislava Nedeljković-Prodanović  i docent Slavko Živanović, kandidat je u osnovnim crtama izneo koncept svog rada. “Sistemom repeticije i umnožavanja dolazim do celina koje su uglavnom većeg i velikog formata. Nazivi skulptura su često segment, segmenti itd. zato što su sastavljeni od mnoštva elemenata. Na master studijama sam istraživao skulpturu u terakoti u slobodnom prostoru. Ovako visoke zahteve sam mogao da ostvarim s obzirom da sam dugogodišnji saradnik na međunarodnom simpozijumu skulpture Terra u Kikindi.  Sve vreme sam mogao da se koristim profesionalnim uslovima koje ovaj simpozijum poseduje, uključujući i novu kolosalnu peć za pečenje terakote” naglasio je u svom radu Smiljanić.