Izložba “Tragovi” Milivoja Babovića

U petak 17. juna u Galeriji Terra otvorena je samostalna izložba crnogorskog vajara Milivoja Miška Babovića. Postavka, koju sačinjavaju fotografije, skulpture i reljefi, nudi uvid u specifičan metod rada koji Babović neguje u svom radu, a koji se sastoji od reinterpretacije odbačenih i iskorištenih predmeta, njihove estetizacije  i smeštanja u umetnički kontekst.

“Sprovodeći neodvojivo supstancijalna ispiritualna istraživanja, naš umjetnik kontinuirano stvara visoko estetizovane, asocijativne strukture koje svoju snagu djelovanja izvode iz finog stabilizovnja razlika i koegzistencije fizičkog i duhovnog, konkretnog i opšteg, saznajnog i nedokučivog. Iako vrlo koncentrisan na same materijale, njihovu fizičku supstancijalnost, plastička svojstva, fakturu i ritam, umjetnik izvlači na površinu simbolično i imaginarno, stvarajući „fikcionalni višak“ koji njegove radove čini auratičnim. Upravo taj „višak“ koji nastaje rafiniranim međusobnim spajanjem i potčinjavanjem (nikad sukobljavanjem) materijalnih i nematerijalnih faktura ukazuje na Babovićev osjećaj za materijale, koji je izoštren do najvišeg stepena senzitivnosti.” (iz kataloga izložbe, autor Ljiljana Karadžić)

Milovoje Babović rođen je 1953. godine u Petnjiku kod Berana. Godine 1979. diplomirao na Vajarskom odseku FLU Beograd u klasi prof. Nikole Jankovića.  Četiri godine kasnije magistrirao na istom odseku u klasi prof. Vojina Stojića.  Član je ULUCG. Zaposlen je kao redovni profesor na Fakultetu likovnih umetnosti na Cetinju.