“Vojvodina – Rural View” , izložba fotografija Lazara Lazića

U petak 24. februara u 19h u Galeriji Terra svečano je otvorena samostalna izložba fotografija  Lazara Lazića pod nazivom “Vojvodina – rural view”. Izložbu je otvorio Geza Lenart.
“Kikinđani će kroz moje fotografije videti moju ljubav prema ravnici i prema ravnim, jednostavnim linija. Trudio sam se da predstavim ruralnu Vojvodinu onako kako je ja vidim” – istakao je Lazar Lazić.
“Meni je drago što sam otvorio izložbu jer na fotografijama vidim Vojvodinu iz neobičnog rakusa.Velika vrednost izložbe je što su napravljene fotografije Vojvodine koju nisu svu u prilici da vide” – rekao je Geza Lenart, majstor umetničke fotografije.
Izložba je otvorena do 10. marta.
Dr Lazar Lazić
Rođen je 9. aprila 1962. u Novom Sadu. Studirao je geografiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Od oktobra 1990. radi na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo. Jula 2006. izabran je u zvanje redovnog profesora. Na svim nivoima studija drži predavanja iz pet predmeta, između kojih je i „Osnove fotografije kao grafičkog sredstva u geografiji” na master studijama geografije. Autor je i koautor u preko 100 naučnih i stručnih radova. Učestvovao je u realizaciji tridesetak projekata, gde je u pet bio šef projekta. Od 1996. je član uredništva edicije „Kulturno-istorijska baština Vojvodine“ u izdanju Kulturno-istorijskog društva „Proleće na čenejskim salašima – PČESA” Od 2001. je glavni i odgovorni urednik Naučno-popularnog časopisa „Gea”. Tokom perioda 2002–2006, 2009–2012. i 2015–, vršio je i vrši funkciju direktora departmana. Od 2006. je član NAPP (National Association of Photoshop Professionals – USA). Tokom period 2008–2013. i 2015–, bio je glavni i odgovorni urednik međunarodnog naučnog časopisa „Geographica Pannonica”. Novembra 2011. imao je prvu samostalnu izložbu fotografija: Vojvođanska bajka – Let there be light. U periodu 2012–2015. bio je prodekan PMF.