Promocija knjige ” Pešačke zone u starim gradskim jezgrima” Aleksandra Stanojlovića

U petak 21. maja u Galeriji Terra predstavljena je knjiga “Pešačke zone u starim gradskim jezgrima” pančevačkog arhitekte Aleksandra Stanojlovića. Pored autora, Kikinđanima su se obratili i likovni urednik knjige Nemanja Vujić i arhitektica iz Kikinde Biserka Ilijašev.
Nakon prezentacije knjige uspedila je i otvorena diskusija o javnim gradskim prostorima. Knjiga, u izdanju, Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin, predstavlja urbanističku, konzervatorsku i sociološku studiju.

O kikindskom trgu, kao prvom rešenju ove vrste u bivšoj Jugoslaviji, autor je istakao sledeće:
“Kikinda je početkom osamdesetih godina 20. veka prva u Jugoslaviji uredila svoj centar prema zahtevima pešačkih kretanja i ceo parter centra je rekonstruisan uvođenjem novog gradskog dizajna. Do danas je ostala dobar primer središta grada u pešačkoj zoni. Autori zone su arhitekti Predrag Cagić i Borivoje Jovanović. Projekat su završili 1977, najveći deo područja je realizovan do 1983, a ceo posao je potpuno završen 1991. godine. Projektanti su za ovaj poduhvat nagrađeni Saveznom nagradom „Borbe“ za arhitekturu 1983. i Oktobarskom nagradom Kikinde 1985. godine za veoma uspešnu urbanizaciju centra grada i usklađivanje novih stambenih i poslovnih kapaciteta, centralnih sadržaja i javnih prostora.
Pešačka zona u Kikindi je deo sveobuhvatnog i dobro koordinisanog projekta detaljne urbane obnove centra grada koji obuhvata infrastrukturnu i parternu rekonstrukciju javnih površina, novoizgrađene stambene blokove Mikronaselje, Galacka i zgradu „Zoil-a”. Centar Kikinde je rekonstruisan na 26 hektara i ovaj grad ima najveću pešačku zonu kod nas proporcionalno broju stanovnika.”