Studentski kamp Terra 2017

U sklopu višedecenijske saradnje sa različitim fakultetima umetnosti iz zemlje i inostranstva, i ove godine je u ateljeu Terra boravili deset studenata sa Akademije Umetnosti iz Novog Sada, kao i troje studenata sa Akademije Umetnosti iz Banske Bistrice (Slovačka). Boravak u ateljeu Terra u okviru ovog studentskog kampa spada u redovne nastavne aktivnosti vajarskih odseka fakulteta likovne umetnosti iz Novog Sada, dok su studenti iz Slovačke učestvovali u kapmu u okviru razmene studenata ove dve akademije. Sa studentima su u ateljeu radili i profesori na akademiji u Novom Sadu Tomislav Todorović, Borislava Prodanović – Nedeljković i docent Nikola Macura.

Fotografije: Igor Grandić

Pored redovnih studenata u ateljeu Terra boravi doktorant na Fakultetu Primenjenih Umetnost iz Beograda Stefan Stanković – Perić. On je do sada prvi student ovog fakulteta koji na Teri ralizuje svoju doktorsku skulpturu.