“Igre vidljivog i nevidljivog” – izložba fotografija Dubravke Lazić

U petak 2. juna u galeriji Terra otvorena je izložba fotografija Dubravke Lazić pod nazivom “Igra vidljivog i nevidljivog”. Posetioci galerije mogu da uživaju u fotografijama, fotogramima, kao i cijanotipijama koji dočaravaju život i odrastanje ćerke autorke.

” Budući da su u dečijem svetu sve stvare žive i pune tajanstvenih moći i značenja Dubravka primenjenim tehnikama pokušava da „oživi“ igračke svoje ćerke omogućavajući nam da zamišljamo kako se radoznalom dečijem pogledu obične stvari pojavljuju na neobičan i neočekivani način. Zagonetke dečijih snova i maštanja pokazane su zahvaljujući sugestivnim siluetama, drhtavim obrisima, nestalnim konturama. Ipak, najsnažniji utisak ostavlja dvostruka ekspozicija u kojoj se figura deteta ispunjava obrisima igračaka i predmeta. Preklapanje dečijeg tela i predmeta za igru briše uobičajene predstave o telesnosti. Umesto da ruke „barataju“ spoljašnjim predmetima, oni postaju njihov sadržaj, njihov neodvojivi deo. Na taj, gotovo klimtovski magičan način, Dubravkini radovi uvode posmatrača u susret sa samim sobom. Budući da je za estetsko iskustvo neophodna i bliskost i daljina, susret sa nevinošću i ljupkošću njene devojčice nas vodi ka osećanju da smo nekom silom odvojeni od prikazanog sveta, da smo se nepopravljivo razdvojili od prostora sna, mašte i bezuslovne otvorenosti za nova iskustva. Daljina koju u nama evociraju Dubravkini radovi nije naseljena ispražnjenim značenjima i neostvarenim snovima. Naprotiv, čini se da se u tom osećaju udaljenosti i razmaka još uvek krije eho nekadašnjih tragača za nevidljivim. Posredstvom vizuelnog suočavanja sa odsutnim i neprisutnim snaži se i naša potreba da ga učinim bliskim i neposrednim. A ulazne kapije izgubljenog dečijeg sveta u nama ništa ne otključava bolje od ideje da je želja u korenu svakog približavanja.“ Iz kataloga izložbe, autor dr Dragan Prole

Dr Dubravka Lazić je diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu iz uže umetničke oblasti slikarstvo (1997), magistrirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu iz uže umetničke oblasti Fotografija (2000), i doktorirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu iz uže naučne oblasti Filmologija (2013).
Od 1998. godine je zaposlena na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Autor je brojnih samostalnih i učesnik grupnih izložbi u zemlji i u inostranstvu. Dobitnik je stipendija za stručni boravak i autor radova publikovanih u naučnim i stručno umetničkim publikacijama. Autor je udžbenika (Fotografija, Zavod za izdavanje udžbenika) i knjige (Film i fotografija neorealizma, Akademija umetnosti Novi Sad). Organizator je i saradnik na raznim manifestacijama, seminarima, izložbama, žiriranjima, radionicama i projektima. Član nekoliko radnih grupa (UNS) i komisija (SANU). Dobitnik je nekoliko nagrada.
Trenutno je u zvanjima redovnog profesora iz uže oblasti Fotografija i docenta iz uže oblasti Filmologija. U okviru rada na Akademiji umetnosti u Novom Sadu radi kao šef katedre za Nove likovne medije i Fotografiju (2007-2012) i kao prodekan za umetnički rad i međunarodnu saradnju (od 2012). Predsednik je Stručnog veća za humanističke nauke i umetnost Univerziteta u Novom Sadu od 2015. godine.