Otvoreni poziv mladim umetnicima za učešće na izložbi Banatski paviljon u Temišvaru

Interkulturalni institut Temišvar, u saradnji sa Udruženjem Nevo Parudimos iz Rešice, Gradom Zrenjaninom i Centrom za likovnu i primenjenu umetnost Terra, sprovodi projekat “InclusiveArt – Access to Culture for Disabled Children and Youth”, finansijski podržan od strane Evropske Unije kroz INTERREG IPA program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija.

Deo ovog projekta je Banatski paviljnon, izložba vizuelne i medijske umetnosti od regionalnog značaja koja podrazumeva inicijative za saradnju na području savremene umetnosti na lokalnom, regionalnom i prekograničnom nivou. Cilj izložbe je da poboljša i stimuliše procese razmene na polju savremene umetničke i teoretske prakse.

U 2017. godini Banatski paviljon je u organizaciji Triade Interart Foundation, a u okviru Art Encounters 2017 bijenala savremene umetnosti.

Tim povodom Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra upućuje poziv mladim umetnicima koji su zainteresovani da učestvuju na izložbi Banatski paviljon u oktobru/novembru tekuće godine.

Poziv je otvoren za mlade vizuelna umetnike do 35 godina, koji su iz Banata, imaju u njemu mesto prebivališta ili studiraju umetnost u regiji Banata u Rumuniji ili Srbiji.

Krajnji rok za prijavljivanje je 4. septembar.

Detalji učešća navedenu su u prilogu.