Ahromatske kompozicije Bosiljke Zirojević Lečić u Galeriji Terra

U petak 6. oktobra u Galeriji Terra upriličeno je otvaranje samostalne izložbe novosadske umetnice Bosiljke Zirojević Lečić pod nazivom “Ahromatske kompozicije – Meke forme”.  Postavku sačinjavaju slike-objekti/objekti-slike koji formiraju nekoliko grupa radova – poliptiha. Prema rečima autorke, postavlanjem ovih slika  u prostor dobije se sistem međusobnih odnosa svih njihovih delova koji, postavljeni u horizontalnom ili vertikalnom nizu, formiraju ambijent znakovne strukture i površina specifičnog kvaliteta upotrebljenog materijala.

Dominanatan materijal korišćen prilikom izrade dela je tekstil (sintetičke tkanine, pliš…), koji u samom procesu rada postaje  materijal koji “čini” sliku tj. prevodi je u objekat. Upotrebom tekstila kao gradivnog elementa, podloga slike postaje primarno područje objekta-predstave, sa određenim specifičnostima i kvalitetima – mekoće, elastičnosti, taktilnosti… U samoj organizaciji prostora slike/objekta dominiraju geometrijske forme, koje su markirane spojevima (šavovima) i koje se međusobno, jedna u drugu, uklapaju. Mekoća samog materijala, koji čini sliku i gradi kompoziciju, suprostavljena je tvrdoći linearnog crtačkog sistema koji se pojavljuje kao mreža linija određene dinamike.

Bosiljka Zirojević Lečić rođena je 1971. godine u Novom Sadu. Diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1994. godine smer – slikarstvo. Postdiplomske studije završila na istoj Akademiji 2000. godine. Član ULUV i ULUS. Član umetničke grupe Multiflex. Redovni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na katedra za slikarstvo. Iza sebe ima velik broj grupnih i samostalnih izložbi.