Terra na izložbi “Umetnost, arhitektura, dizajn: Gradovi u fokusu” u Pančevu

U ponedeljak 18. decembra u 19h u Savremenoj galeriji grada Pančeva otvorena je izložba XII UAD / Umetnost, arhitektura, dizajn: GRADOVI U FOKUSU , na kome su predsavljeni primeri CLPU Terre  “Muzej Terra” i projekat “Prosšlost u sadašnjosti kao zalog budućnosti” Novog Bečeja, kao najbolje rangirani projekti konkursa Gradovi u fokusu za 2017. godinu.

Ideja ove izložbe je da promoviše primere dobre prakse, gradove koji su ostvarili svoje zamisli, Kikindu i Novi Bečeji. Cilj je animiacija publike i lokalne samouprave, podsticanje razmišljanja o objektima industrijskog nasleđa koji mogu da promene namenu i uspešno se transformišu. Na taj način je produžen život ovih objekata i ujedno ostvaren specifičnost kulturnog identiteta i održivost razvoja lokalne zajednice, Unapređena oblast kulture i umetnosti u lokalnim sredinama; obogaćen kulturni život;podstaknut razvoj kreativnosti i kulturne raznolikosti;prepoznata specifičnost kulturnog identiteta i održivog razvoja lokalne zajednice.

(foto: Aleksandar Stojković)

MUZEJ TERRA – Gradovi u fokusu

Zgrada Muzeja Terra sagrađena je 1894. godine i bila je u sklopu nekadašnje kikindske kasarne. Imala je funkciju manježa – hale za trenažu konja. Sa svojih 2100 m² danas predstavlja drugi po veličini sačuvan objekat ove vrste na teritoriji nekadašnje Austrougarske monarhije. Godine 2012. Opština Kikinda ulazi po posed kasarne. Tada, uz finansijsku podršku Grada Kikinde, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i informisanje AP Vojvodine i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, započinju obimni građevinski radovi na zgradi manježa.

Ključan zamajac završavanju adaptacijskih radova i otvaranju Muzeja Terra dalo je Ministarstvo kulture i informisanja odlukom da Gradu Kikinda i projektu Muzej Terra dodeli titulu Grada u fokusu 2016. godine. Muzej Terra otvoren je 5. decembra 2017. godine.

PROJEKAT “PROŠLOST U SADAŠNјOSTI KAO ZALOG BUDUĆNOSTI“ Novi Bečej

Zavod za kulturu Vojvodine je tokom 2014. godine sproveo dvanaestomesečno istraživanje pod nazivom ,,Novi kreativni prostori Evrope“.

Tom prilikom je u 17 opština i gradova (među njima se bez ikakve protekcije našlo i Novo Miloševo sa svojim spomeničkim nasleđem) istraženo 47 objekata koji su bili bez namene, a koji bi mogli da se na isplativ način stave u funkciju kulture i razvoja. U oštroj konkurenciji, između objekata u Novom Sadu, Zrenjaninu, Pančevu, Kikindi, Senti, Žitni magacin u Novom Miloševu je pored Vinskih podruma u Crvenki i Vatrogasnog doma u Senti proglašen za objekat u koji vredi ulagati i koji ima veliku višenamensku perspektivu. Ova tri objekta su izabrana zbog jedinstvenih stilskih, namenskih, ambijentalnih i vlasničkih karakteristika.