Tribina Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM u Galeriji Terra

U četvrtak, 1. februara  u Galeriji Terra sa početkom u 13h održana je tribina  YUCOM-a u galeriji TERRA.
YUCOM se angažuje na unapređenju ideja i prakse poštovanja ljudskih i građanskih prava i sloboda, širenju znanja o njima, pružanju pravne pomoći onima čija su prava ugrožena.
Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) je osnovan novembra 1997. godine pod imenom Jugoslovenski komitet pravnika za ljudska prava, kao stručno, dobrovoljno, nevladino udruženje građana okupljenih radi zaštite i unapređenja ljudskih prava prema opšteprihvacenim civilizacijskim standardima, međunarodnim konvencijama i domaćem pravu.

Komitet se angažuje na unapređenju ideja i prakse poštovanja ljudskih i građanskih prava i sloboda, širenju znanja o njima, pružanju pravne pomoći onima čija su prava ugrožena, razvijanju saradnje sa udruženjima i organizacijama koje se bave unapređenjem građanskih, političkih, ljudskih i sindikalnih sloboda i prava i na organizovanju drugih aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi Komiteta.

Aktivnosti YUCOM-a se odvijaju kroz brojne i raznovrsne domaće i međunarodne aktivnosti. Nezavisno od svakodnevnih aktivnosti pružanja pravne pomoći i pravnih saveta građanima u konkretnim slučajevima, YUCOM usmerava svoje aktivnosti na promociju i doprinos sveobuhvatnoj reformi pravnog sistema u Srbiji, usklađivanju našeg zakonodavstva sa međunarodnim normama, prevashodno uspostavljenih od strane Evropske Unije, OEBS-a, Saveta Evrope i Ujedinjenih nacija.

YUCOM je pokrenuo nekoliko zakonodavnih inicijativa, uključujući inicijativu (iz 1998. godine) za ocenu ustavnosti Zakona o javnom informisanju pred Ustavnim sudom Srbije (usvojenu od starane ovog suda 15. decembra 2000. god.) i sličnu inicijativu vezanu za Zakon o univerzitetu pred Saveznim i Republickim Ustavnim sudom. YUCOM je učestvovao i u izradi i zagovaranju usvajanja Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (2004. god), Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (2009. god), Zakona o predškolskom obrazovanju (2009. god.), Zakona o zabrani diskriminacije (2009.god.) i niza drugih zakona iz oblasti zaštite ljudskih prava i diskriminacije.
YUCOM u okviru svoje izdavačke delatnosti, izdaje specijalizovani dvojezični (srpski i engleski) pravni časopis “Ljudska prava”, posvećen pravnim i društvenim aspektima teorije i prakse o ljudskim pravima u našoj zemlji i u inostranstvu.

Na predlog i u saradnji sa Kancelarijom UN u Beogradu, YUCOM je otpočeo projekat vezan za osnivanje biblioteke o ljudskim pravnima i adekvatne službe ove biblioteke (Referencijalni centar za ljudska prava – HRRC) koja će, organizacijama u Srbiji koje se bave ljudskim pravima, obezbeđivati potrebne informacije i izdanja u vezi međunarodnih standarda o ljudskim pravima, kanvencija, priručnika, naučnih radova i ostalih materijala izdatih od strane međunarodnih organizacija koje se bave ljudskim pravima (IHRO), tj: Ujedinjenih Nacija (UN), Evropske Unije (EU), Saveta Evrope (CE), Organizacije za Evropsku bezbednost i saradnju (OSCE), NVO (i ostalih struktura, npr. granskih sindikata, politickih organizacija) u Srbiji i Crnoj Gori.

YUCOM se od osnivanja bavi zaštitom branitelja ljudskih prava, tako je tokom 2010. godine i 2011. godine posetio niz gradova i opština širom Srbije kako bi se došlo do efikasnog mehanizma zaštite branitelja, koji bi omogućio njihov neometan rad.