Izložba “Osnaživanje žena migranata”

U petak u 17. časova u Galeriji Terra otvorena je izložba radova koje su korisnice TPC “29. Novembar” napravile tokom kreativnih i likovnih aktivnosti u okviru radne terapije. Izložba se organizuje u okviru projekta “Osnaživanje žena migranata”, koji realizuje Crveni krst Kikinda u saradnji sa Crvenim krstom Beograd, a uz podršku Fondacije Coca-Cola.

Projekat„ Osnaživanje žena migranata“ koji sa velikim uspehom realizuje Crveni krst Beograda uz podršku Fondacije „Coca-Cola“ osmišljen je kao pomoć ženama na njihovom neizvesnom putu ka sigurnom i zdravom životu. Osnovni cilj projekta jeste osnaživanje, obučavanje i podrška ženama smeštenim u centrima za migrante i izbeglice za izazove koje donosi integracija u svakodnevni život u nepoznatim i kulturološki različitim sredinama. Srbija je, kao jedna od zemlja na Balkanskoj ruti, od polovine 2015. godine prihvatila i privremeno zbrinula stotine hiljada izbeglica i migranata. Sve do početka 2017.godine migranti su mogli nesmetano da nastave put ka zemljama Zapadne Evrope, kao željenim i krajnjim destinacijama. Nažalost, njihov put je prekinut odlukama koje su donele vlade susednih zemalja što je rezultiralo njihovim dužim zadržavanjem u Srbiji. Verovatnoća da će se politika ovih država promeniti u narednom periodu je mala.
S tim u vezi neophodno je organizovanje i implementiranje programa koji će licima smeštenim u prihvatnim centrima, kao i Centrima za tražioce azila, omogućiti da se prilagode novonastaloj situaciji, a njihovo slobodno vreme učiniti sadržajnim i korisnim. S obzirom da više od 55 posto prisilno raseljenog stanovništva na svetu čine žene i devojke, osnaživanje žena migranata i tražilaca azila smeštenih u prihvatnim centrima i centrima za tražioce azila, neophodno je za očuvanje njihovog zdravlja. Činjenica da započinju život u zemlji koja se kulturološki razlikuje od njihove zemlje porekla, stavlja žene često u nemoguće situacije, primoravajući ih da usvoje nove strategije za podršku sebi, a ove nove strategije života mogu povećati rizik po njihovu sigurnost i mentalno zdravlje. Svaka promena u životu, a posebno promena rutine, običaja, kao i očekivanog ponašanja ljudi koji su oko nas predstavlja izvor stresa i frustracije. Kod lica koja su prisilno napustila svoj dom, ovaj strah je još izraženiji. Osećaj dezorijentacije i nerazumevanje novog načina života, stavova i društvenih normi kao i prilagođavanje ovim promenama naziva se kulturološkim šokom. Posledice kulturološkog šoka su brojne, a među najtežim je svakako depresija . Ona ne pogađa samo pojedinca već utiče na njegovu bližu okolinu, prvenstveno porodicu.
Duži boravak u kolektivnim centrima, pogotovo onim koji se nalaze van gradskog jezgra , otežava migrantima uključenje u svakodnevne aktivnosti i život u novoj sredini, kao i mogućnost da se kroz rad osete korisnim kako zajednici, tako i najbližim članovima porodice. Neophodno je takođe da žene budu u stanju da donose informisane odluke o sopstvenom blagostanju i porodici.
Žene u centrima za migrante i tražioce azila u Srbiji prolaze kroz izazove poput svih drugih žena u centrima širom sveta. Suočene su sa jezičkom barijerom, bez mogućnosti učestvovanja u kreativnim i edukativnim aktivnostima u slobodno vreme.

Svestan potreba koje postoje i u želji da pruži neposrednu pomoć i podršku, a na osnovu dugogodišnje uspešne saradnje sa kompanijom “Coca Cola” / „Koka Kola“koja je našoj organizaciji pružila izuzetnu pomoć u vanrednoj situaciji 2014.godine i u migrantskoj krizi 2015. i 2016.godine, Crveni krst Beograda aplicirao je u septembru 2017.godine za sredstva kod Fondacije “Coca Cola”/„Koka-Kola“. Prepoznajući značaj koji će realizacija projektnih zadataka imati za žene migrantkinje u Srbiji Fondacija “Coca Cola”/„Koka-Kola“ donosi odluku da finansijski podrži realizaciju projekta „Osnaživanje žena migranata“ sa čijom se realizacijom počelo 01.decembra 2017.godine.

Za potrebe projekta osmišljene su i realizovane sledeće radionice: interkulturalne radionice, socijalne orijentacije, zdravstvene edukacije, obuka iz prve pomoći, okupaciono-radnu terapiju, učenje engleskog jezika i obuku za zanate. Crveni krst Beograda kao nosilac projektnih aktivnosti ,u saradnji sa partnerskim organizacijama Crvenim krstom Šid i Crvenim krstom Kikinda, a uz podršku Ministarstva zdravlja RS i Komesarijata za izbeglice i migracije RS realizuje projektne aktivnosti u tri opštine, odnosno četiri centra u našoj zemlji.
Na teritoriji opštine Lajkovac u Centru za azil u Bogovađi, opštini Šid u Prihvatnimm centrima Adaševci i Principovac i opštini Kikinda u Prihvatnom centru u Kikindi od januara 2018.godine započelo se sa realizacijom interkulturalnih radionica, nakon kojih su realizovane i zdravstveno-preventivne radionice, kreativne i dr. Organizovani su časovi engleskog jezika, a kako vreme odmiče komunikacija je sve lakša i na srpskom jeziku. Obuka iz zanata predstavljala je posebno značajan deo celokupnog projekta s obzirom da je ženama omogućila da nakon obuke dobiju i sertifikat o stečenom znanju koje će im biti od značaja u budućoj domovini.

I pored svih prepreka, prema kojima smo se odnosili kao prema izazovima, ciljevi su postignuti. Iskustvo koje se sa svake radionice nosi nešto je što ostaje za čitav život, kako za žene migrantkinje, tako i za sve fasilitatore i saradnike Crvenog krsta.