2002. Terra XXI

ANA VIDJEN (Srbija)

ARTUR HERAS (Španija)

JELENA JANEV (Srbija)

MILOVAN DAGOVIĆ (Srbija)

SLOBODAN K. BIJELJAC (Francuska)

CHIE HANADA (Japan)