STUDIO ,,TERRA” – XIII Međunarodni studentski seminar skulpture u terakoti 2019. – 13.05. – 18.05.2019.

Kao i svake godine u mesecu maju Atelje ,, TERRA ” je prepun studenata i pratećih profesora iz Srbije, Regiona i sveta (SRBIJA,HRVATSKA,MAĐARSKA,MEKSIKO).

U opuštenoj , radnoj atmosferi upoznaju se sa Kikindskom glinom , i mogućnostima koje nudi clpu ,,TERRA” . Vajarska dela koja stvore, pošto su deo nastavnog programa njihovih matičnih akademija i fakulteta, ulaze im završnu ocenu. Ali najvažnije je da ,jednog dana, kad se sete TERRE i Kikinde imaju lepe uspomene.

Organizator Katedra za vajarstvo Akademije umetnosti u Novom Sadu u saradnji sa Centrom za likovnu i primenjenu umetnost Terra, Kikinda
Učesnici:
Akademija umetnosti Novi Sad
Slavko Živanović vanr. prof.
Ranko Dragić v.str.sar.
Studenti vajarstva 3. I 4. Godine Osnovnih akademskih studija:
Matković Zorana
Kunjadić Anika
Janjin Miroslav
Rudić Suzana
Barac Marija
Stanković Julija
Bošnjak Nataša
Monjov GLorija
Ranković Jovan
Čejović Milan

Studentkinja iz Meksika na razmeni u okviru Erazmus plus programa:
Viviana Yael Morales Gomés
Gosti:
doc.art. Dejan Duraković
studentice: Marija Josipović i Mihaela Podboj
Sveučilište J.J. Strossmajera u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
Odsjek za kreativne tehnologije
ul. Kralja Petra Svačića 1/f, 31000 Osijek, Hrvatska

Dóra Palatinus DLA
assistant lecturer
studentkinje: Virág Márfi and Eszter Kovács
University of Pécs (Univerzitet u Pečuju)
Faculty of Music and Visual Arts (Fakultet za muzičku I likovnu umetnost)
Sculpture Department
H-7622 Pécs, Zsolnay Vilmos u.16., Hungary