VAŽNO OBAVEŠTENJE POVODOM VANREDNOG STANJA

U skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije o uvođenju vanrednog stanja u zemlji , Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra, Kikinda obaveštava da su sve izložbe i kulturni događaji u Galeriji Terra, Muzeju Terra I Ateljeu Terra zatvorene za javnost do ukidanja vanrednog stanja.  Svakako, zbog  admninistrativnih i tehničkih poslova, zaposleni u CLPU Terra će dolaziti na posao svakodnevno, u okviru redovnog radnog vremena.