Konkursi

16.06.2020. Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)
Ustanova kulture Centar za likovnu i primenjenu umetnost „TERA“-Kikinda objavljuje  JAVNU NABAVKU – usluga smeštaja i keteringa za autore izložbi, likovne kritičare/istoričare umetnosti, učesnike i goste Internacionalnog simpozijuma skulpture u terakoti „TERA 2020“, saradnike i poslovne partnere Ustanove . Potrebna dokumenta možete preuzeti na linkovima ispod:

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija za JNMV ugostiteljske usluge

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

!!!!!!! 08. jun 2020. IZMENE termina izožbi u izlagačkoj 2020. godini u Galeriji Terra i salonu Muzeja Terra   

Preuzmite sa linka: terminii izložbi !!!!!!

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

20. januar 2020.

Rezultati konkursa za  samostalne i grupne izložbe za izlagačku 2020. godinu:

Izlagači 2020

21.januar 2020.

Rezultati konkursa za učesnike Simpozijuma Terra 2020.:

UČESNICI 39 simpozijuma

 

22. oktobar 2019.

Ustanova kulture Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra, Kikinda (u daljem tekstu CLPU Terra) raspisuje konkurs za  samostalne i grupne izložbe za izlagačku 2020. godinu u Galeriji Terra. Pravo učešća na konkursu imaju svi likovni, primenjeni i multimedijalni akademski umetnici, grupe i udruženja likovnih umetnika.

 

Detaljne uslove konkursa, tlocrt galerije i prijavu za Konkurs preuzmite u linku ispod:

GALERIJA TERRA KONKURS I PRIJAVA ZA IZLAGACE

GALERIJA TERRA KONKURS I PRIJAVA ZA IZLAGACE

 

Konkurs je otvoren do 15. decembra 2019. godine.