O Nama …

centar1

 

 

 

 

 

 

Struktura zapslenih:

  1. Mr Slobodan Kojić – direktor ustanove, akademski vajar
  2. Jovan Blat MA – akademski vajar, upravnik ateljea Terra
  3. Milan Ramaji – tehničar za skulpturu u terakoti
  4. Aleksandar Lipovan – organizacioni sekretar
  5. Miroslav Momić – referent opštih poslova
  6. Igor Grandić – dizajner
  7. Jasmina Zarić – higijeničarka