O Nama …

centar1

 

 

 

 

 

 

Struktura zapslenih:

  1. Mr Slobodan Kojić – direktor ustanove, akademski vajar
  2. Milan Ramaji – tehničar za skulpturu u terakoti
  3. Aleksandar Lipovan – menadžer međunarodne saradnje
  4. Miroslav Momić – referent opštih poslova
  5. Igor Grandić – dizajner
  6. Jasmina Zarić – higijeničarka
  7. Verica Nemet – istoričarka umetnosti