O Nama …

centar1

 

 

 

 

 

 

Struktura zapslenih:

  1. Mr Slobodan Kojić – direktor ustanove, akademski vajar
  2. Robert Seke MA – istoričar umetnosti – kustos
  3. Jovan Blat MA – akademski vajar, upravnik ateljea Terra
  4. Milan Ramaji – tehničar za skulpturu u terakoti
  5. Aleksandar Lipovan – organizacioni sekretar
  6. Miroslav Momić – referent opštih poslova
  7. Igor Grandić – dizajner
  8. Jasmina Zarić – higijeničarka