2010.-

Terra 29. saziv, 2010.

Tera 30. saziv, 2011.

Terra 31. saziv, 2012.

Terra 32. saziv, 2013.

Terra 33. saziv 2014.

34

Terra 34. saziv, 2015.

35

Terra 35. saziv, 2016.        Terra 36. saziv, 2017.  Terra 37. saziv, 2018.