Uslovi učešća na Simpozijumu Terra

Konkurs za prijavljivanje na Simpozijum Terra otvoren je tokom cele godine. Ukoliko ste zainteresovani za učešće na simpozijumu molimo Vas da nam pošaljete svoju biografiju i fotografije (novijih) radova mejlom ili poštom. Umetnički savet Centra Terra krajem godine donosi odluku o učesnicima simpozijuma u narednoj godini.

Centar Terra učesnicima simpozijuma obezbeđuje:

• Povraćaj svih putnih troškova od mesta boravka do Kikinde i nazad
• 31 pun pansion
• Sav potreban materijal, alat i stručnu pomoć
• Novčanu naknadu od 1000 € na kraju simpozijuma za svakog učesnika
• Godišnju izložbu skulptura tokom trajanja narednog Terra Simpozijuma u Galeriji Terra
• Izdavanje godišnjeg kataloga Simpozijuma Terra

 

Obaveze učesnika simpozijuma prema Centru Terra:

• Tokom trajanja simpozijuma svaki umetnik dužan je da Centru Terra ostavi jednu veliku skulpturu i dve skulpture galerijskog formata

• Sve ostale skulpture izrađene tokom simpozijuma pripadaju autoru

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa apliciranjem za Simpozijum Terra slobodno nam se obratite mejlom ili telefonom. E-mail: office@terra.rs

Tel: +381/230426508