Jelena Kovacevic Vorgucin

Srbija

Biografija

Rođena 1975. u Novom Sadu. Diplomirala 1998. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, smer slikarstvo sa tehnologijom. Magistrirala 2003. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na smeru za fotografiju. Zaposlena od 2000. na Akademiji umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu, a kao vanredni profesor od 2015. godine. Predaje i u Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, na grafičkom odseku, smer Primenjena fotografija. Učesnik i organizator brojnih likovnih/fotografskih radionica i izložbi fotografija.

Muzej Terra, decembar 2020.
Salon Muzeja Terra - umetnici


Merima Fetahović

Srbija

Read More

Nikola Macura

Srbija

Read More

Sanja Radusin

Serbia

Read More

Magdalena Miočinović Andrić

Srbija

Read More


Contact us

Center for Fine and Applied Arts Terra