Nikola Macura

Srbija

Biografija

Rođen 1978. u Novom Sadu

Zaposlen na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u svojstvu docenta na Katedri za vajarstvo.

O sebi kaže sledeće ,,Bavim se skulpturom, instalacijom i intervencijom u javnom prostoru. Moje polje interesovanja je pre svega socijalno angažovana-društveno osvešćena umetnička praksa. 2000. godine učestvujem u velikom performansu Led arta „Kunstlager“a od 2003 do 2013. aktivno u radu Multi medijalnog centra Art klinika. 2002. godine realizujem prvu instalaciju koja je postavljena u javnom prostoru a 2003. izlažem prvi u nizu interaktivnih, procesualnih radova iz serije „Interaktivna Skulptura“. Do danas sam realizovao veliki broj intervencija i instalacija a poslednji projekat, koji je i dalje u toku bavi se odnosom skulpture i zvuka, odnosno procesom redizajniranja vojnih rekvizita u zvučne objekte. Projekat je nazvan „ Iz buke u zvuk“ sa idejom da se samim nazivom predstavi suština projekta. Pored realizacije sopstvenih radova od početka karije bavim se paralelno i edukacijom. Realizovao sam niz radionica, predavanja i kurseva a od 2014. godine počeo da sprovodim edukativni projekat instalacije i intervencije u javnom prostoru. U ovaj projekat inkorporiram svoja prethodna iskustva i stavove koja delim sa kolegama i javnošću sa idejom da savremeni vizuelni jezik načinim što vidljivijim i objasnim njegov značaj za društvo u opšte.”

http://nikolamacura.com/

Nikola Macura, From noise to sound

Muzej Terra, maj 2021.
Salon Muzeja Terra - umetnici


Nikola Macura

Srbija

Read More

Sanja Radusin

Serbia

Read More

Magdalena Miočinović Andrić

Srbija

Read More

Lazar Marković

Srbija

Read More


Contact us

Center for Fine and Applied Arts Terra