Nikola Macura

Srbija

Biografija

Rođen 1978. u Novom Sadu

Zaposlen na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u svojstvu docenta na Katedri za vajarstvo.

O sebi kaže sledeće ,,Bavim se skulpturom, instalacijom i intervencijom u javnom prostoru. Moje polje interesovanja je pre svega socijalno angažovana-društveno osvešćena umetnička praksa. 2000. godine učestvujem u velikom performansu Led arta „Kunstlager“a od 2003 do 2013. aktivno u radu Multi medijalnog centra Art klinika. 2002. godine realizujem prvu instalaciju koja je postavljena u javnom prostoru a 2003. izlažem prvi u nizu interaktivnih, procesualnih radova iz serije „Interaktivna Skulptura“. Do danas sam realizovao veliki broj intervencija i instalacija a poslednji projekat, koji je i dalje u toku bavi se odnosom skulpture i zvuka, odnosno procesom redizajniranja vojnih rekvizita u zvučne objekte. Projekat je nazvan „ Iz buke u zvuk“ sa idejom da se samim nazivom predstavi suština projekta. Pored realizacije sopstvenih radova od početka karije bavim se paralelno i edukacijom. Realizovao sam niz radionica, predavanja i kurseva a od 2014. godine počeo da sprovodim edukativni projekat instalacije i intervencije u javnom prostoru. U ovaj projekat inkorporiram svoja prethodna iskustva i stavove koja delim sa kolegama i javnošću sa idejom da savremeni vizuelni jezik načinim što vidljivijim i objasnim njegov značaj za društvo u opšte.”

http://nikolamacura.com/

Nikola Macura, From noise to sound

Muzej Terra, maj 2021.
Salon Muzeja Terra - umetnici


Anna Basha

Srbija / Rusija

Read More

Aleksandar Bunčić

Srbija

Read More

Vojislav Pavlović

Srbija

Read More

Petar Sibinovic

Srbija

Read More


Contact us

Center for Fine and Applied Arts Terra