Mladen Marinkov

Srbija

Biografija

Mladen Marinkov rođen je 9. juna 1947. u Novom Sadu. Diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, odsek za vajarstvo, 1973. Postdiplomske studije završio je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Džona Kratohvillea. Magistrirao je 1974. godine. U članstvo srpskih umetnika u Beogradu primljen je 1974. godine. godine. Član je Udruženja Udruženja likovnih umetnika Vojvodine. Od 1979. godine bio je zaposlen je u Savezu udruženja likovnih umetnika Vojvodine kao organizacioni sekretar. 2003 – 2004. je direktor ugledne pokrainske Galerije likovne umetnosti – Poklon zbirka Rajka Mamuzića. Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu radi od 2004. godine u zvanju redovnog profesora na predmetu Vajanje sa tehnologijom. Boravio je u više zemalja Evrope gde na studijskim putovanjima upoznaje kulturno nasleđe i savremeno likovno stvaralaštvo; Italije, Velike Britanije, Španije, Francuske, Nemačke, Mađarske… Kao dobitnik Stipendije Moše Pijade boravi u Grčkoj – Atini. Tokom svog dugogodišnjnjeg umetničkog rada prisutan je kao učesnik na mnogim značajnim likovnim manifestacijama, žiriranim i revijalnim, u zemlji i inostranstvu o čemu govori broj njegovih izložbi, samostalnih i kolektivnih. Uspešno učestvuje na javnim konkursima za spomeničku skulpturu i realizuje više spomenika u bronzi, većih dimenzija, na prostoru naše zemlje i bivše Jugoslavije. Uradio je više bista javnih i kulturnih ličnosti.(izložbe) Dobitnik je značajnih nagrada.(Nagrade) Predstavnik je svoje zemlje na nekoliko velikih likovnih iizložbi i medjunarodnih bijenala, kao što je Venecijansko bijenale, bijenale Peštanske izložbe skulpture malog formata…(Izložbe) Poslednjih nekoliko godina deo svoje umetničke aktivnosti uporedo sa skulptorskom, usmerava i na umetničku fotografiju i video projekte. Bavi se prostornim modelovanjem u kompjuterskim 3D programima. Aktivnost i kontinuirani rad u kulturnom i likovnom životu domaće i inostrane likovne scene je vidljiv i iz broja napisa, prikaza, kritika i razgovora u pisanim i elektronskim medijima.

http://www.mladenmarinkov.rs/

Foto galerija

Jul 1989
Simpozijum Terra 1989 - umetnici


Silvia Rodriguez

Argentina

Read More

Mladen Marinkov

Srbija

Read More


Contact us

Center for Fine and Applied Arts Terra

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ut ligula leo. Aliquam suscipit sed purus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ut ligula leo aliquam suscipit. - EN