Galerija i Salon muzeja Terra

Konkurs za izlagačku 2020. godinu

Ustanova kulture Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra, Kikinda (u daljem tekstu CLPU Terra) raspisuje konkurs za samostalne i grupne izložbe za izlagačku 2020. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju svi likovni, primenjeni i multimedijalni akademski umetnici, grupe i udruženja likovnih umetnika. Konkurs je otvoren do 15. decembra 2019. godine.

Pri predlaganju izložbe za postavku, uzeti u obzir dimenzije izložbenog prostora galerije čiji tlocrt dostavljamo u prilogu 1.

Dokumentacija za konkurs treba da sadrži:

1. Popunjen obrazac prijave na konkurs (prilog 2);
2. Fotografije radova koji se predlažu za izložbu (u JPEG ili PDF formatu) sa naznačenim nazivom, dimenzijama, tehnikom i godinom nastanka. Ukoliko veličina ukupnih podataka prelazi 20MB poslati share link (wetransfer, g-drive itd.)
3. Biografiju umetnika i koncept/recenziju izložbe u Word formatu (opciono sa prevodom na engleski jezik)

Konkursni materijal se može dostaviti, uz naslov – Prijava na konkurs za izložbu u galeriji Terra za 2020 (ime i prezime), isključivo na e-mail adresu: office@terra.rs

O odabiru izložbi za postavku odlučuje umetnički savet CLPU Terra. Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici CLPU Terra www.terra.rs i zvaničnoj Facebook stranici www.facebook.com/terrakikinda

CLPU Terra postavljai zložbu (postamenti, kačenje radova, dva LED TV-a…), organizuje otvaranje i koktel, medijsku podršku i štampa katalog izložbe po svojim standardima (digitalna kolor štampa, 12 strana, dimenzije 23 x 16 cm, tiraž 100 komada, 20 pripada autoru). CLPU Terra službenim vozilom (tovarni prostor 190cm x 114cm x 110cm) može doći po radove i vratiti ih na adresu umetnika ukoliko se ona nalazi na udeljenosti ne većoj od 130km (Beograd ili Vojvodina) ili može snositi troškove slanja radova za postavku kurirskom službom, ukoliko je to izvodljivo. Za dodatne informacije pozvati: 0230/426508 (galerija Terra).

Slobodan Kojić
Direktor CLPU Terra
U Kikindi, 22.10.2019.

Detaljne uslove konkursa, tlocrt galerije i prijavu za Konkurs preuzmite u linku ispod:

Galerija Terra – konkurs i prijava za izlagače (DOCX)

Galerija Terra – konkurs i prijava za izlagače (PDF)

Konkurs je otvoren do 15. decembra 2019. godine.

 


 

IZMENE termina izožbi u izlagačkoj 2020. godini u Galeriji Terra i salonu Muzeja Terra

Galerija TERRA
1. Jana Stojaković – 14.02 – 12.03 – Održano
2. Tatjana Jovančević – 13. 03. – 9. 04. – Održano
3. Sonja Beloš – 10.04 – 7.05. – Odloženo za 2021.
4. Bogdan Vukosavljević – 8.05 – 4.06. – Odloženo za 2021.
5. Milena Popov – 5.06 – 30.06. – Odloženo za 2021.
6. Godišnja izložba simpozijuma TERRA – Jul / August. – Zadržava se termin
7. Ana Vrtačnik – 4. 09 – 24. 09. – Zadržava se termin
8. Milutin Mićić – 25. 09. – 15. 10. – Zadržava se termin
9. Jelena Salinić – 16. 10. – 5. 11. – Zadržava se termin
10. Predrag Blagojević – 6.11. – 3. 12. – Zadržava se termin
11. Selman Trtovac / Goran Dragaš – 4. 12. – 31. 12. – Zadržava se termin

Salon muzeja TERRA
1. Merima Fehatović – 5.05. – 21.05. – Odloženo za 2021.
2. Nikola Macura – 22. 05. – 11. 06. – Odloženo za 2021.
3. Sanja Radusin – 12. 06. – 9.07. – Odloženo za 2021.
4. Lazar Marković – 10. 07 – 1. 08. – Odloženo za 2021.
5. Magdalena Miočinović – 18. 09. – 8. 10. – Zadržava se termin
6. Aleksandra Ilić – 9.10. – 30.10. – Zadržava se termin

 


 

Termini izožbi u izlagačkoj 2020. godini u Galeriji Terra i salonu Muzeja Terra

Galerija TERRA
1. Jana Stojaković – 14.02 – 12.03
2. Tatjana Jovančević – 13. 03.- 9. 04.
3. Sonja Beloš – 10.04 – 7.05.
4. Bogdan Vukosavljević – 8.05 – 4.06.
5. Milena Popov – 5.06 – 30.06.
6. Godišnja izložba simpozijuma TERRA – Jul / August.
7. Ana Vrtačnik – 4. 09 – 24. 09.
8. Milutin Mićić – 25. 09. – 15. 10.
9. Jelena Salinić – 16. 10. – 5. 11.
10. Predrag Blagojević – 6.11. – 3. 12.
11. Selman Trtovac / Goran Dragaš – 4. 12. – 31. 12.

Salon muzeja TERRA
1. Merima Fehatović – 5.05. – 21.05.
2. Nikola Macura – 22. 05. – 11. 06.
3. Sanja Radusin – 12. 06. – 9.07.
4. Lazar Marković – 10. 07 – 1. 08.
5. Magdalena Miočinović – 18. 09. – 8. 10.
6. Aleksandra Ilić – 9.10. – 30.10.

Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra