• 10/11/2021/

  • Galerija Terra, Kikinda

,,Adaptacija muzejskog kompleksa TERRA u Kikindi” – prezentacija diplomskog rada Petra Mitorvića

U sredu 10. novembra u 19h u galeriji Terra prezentovan je master rad na temu ,,Adaptacija muzejskog kompleksa TERRA u Kikindi” mladog arhitekte iz Kikinde, Petra Mitorvića.

,,Artikulacija zemljanog pejzaža”

https://www.facebook.com/terrakikinda/videos/369083828306382

„To da se arhitektonska praksa „vraća“ zemlji, materijalima od zemlje i principima projektovanja koji podrazumevaju izgradnju strukture od zemlje kao osnovne i jedine forme i nije novina. Ovaj zamah praksu prati već izvesno vreme, ali je zadovoljstvo ustanoviti da je potenciranje ponovne i kreativne upotrebe zemlje i materijala od zemlje u arhitekturi, ostavilo i da i dalje ostavlja posledice na generacije arhitekata koje dolaze. Petar Mitrović je svakako predstavnik ovakve kulture arhitektonskog razmišljanja – kulture koju mladi uspostavljaju vrednovanjem, negom i interpretacijom tradicionalnih materijala, usuđujem se da napišem – sa smislom i verom u ono što rade. Petar Mitrović nam to nesumnjivo pokazuje holističkim pristupom konceptualizaciji idejnog rešenja za adaptaciju muzejskog kompleksa Terra u Kikindi. Pronašavši polazište i osnovnu inspiraciju u prašini i teksturi kvalitetne zemlje, te u vrednostima koje Terra centar za finu i primenjenu umetnost promoviše aktivnostima u muzejskom kompleksu u Kikindi, autor postavlja hrabru arhitektonsku linearnu kompoziciju, pravo – u zemlju. Pitanja arhitekture podzemlja, uvezivanja podzemnog i nadzemnog sveta, obasjavanja unutrašnjosti podzemnih zemljanih struktura, ali i teme visoke funkcionalnosti i jasne programske određenosti, vode korisnika ovih zamišljenih prostora u osvajanje sasvim novog, do tada neslućenog, pejzaža – pejzaža pod zemljom.“

dr Miljana Zeković, dipl. inž. arh.

Petar Mitorvić je 2021. stekao master diplomu arhitekture na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu gde trenutno radi kao stručni saradnik.

Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra