Projekat “Produkcija trodimenzionalnih digitalnih objekata pokretnog kulturnog nasleđa u Muzeju Terra” je nastavak kontinuiranog procesa digitalizacije u Centru Terra koji je započet u 2019. godini. U okviru ove faze projekta u 2022. obuhvaćen je odabir, skeniranje, izrada 3D digitalnih objekata za 84 skulpture iz kolekcije Centra Tera kao i njihova softverska obrada i prezantacija na veb sajtu ustanove.
Kreirani 3D objekti, vidljivi na web sajtu centra, uz prezentovanje zbirke skulptura iz fundusa Muzeja Terra na Pretraživaču kulturnog nasleđa RS, predstavljaju korak napred u zaštiti pokretnog kulturnog nasleđa i u daljoj prezentaciji, diseminaciji i popularizaciji zbirke i samog Muzeja i tako sam projekat i ceo proces digitalizacije zbirke čini koherentnim sa Strategijom razvoja kulture Republike Srbije 2020 – 2029 i Strateškim prioritetima razvoja kulture do 2025. godine.

Projekat je realizovan sredstvima Ministarstva za kulturu i javnog informisanja Republike Srbije odobrenih Konkursom za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u 2022. godini kao i sopstvenim sredstvima CLPU Terra.


Marc Leuthold

Milan Ramaji

Karen Macher Nesta

Yuko Hihara

Dragan Rajšić

Dragan Rajšić

Miroslava Kojić

Milorad Panić

Radoš Antonijević

Zvonimir Santrač

Anne Mercedes

Kim Hyeog Soo

Yin Xiaofeng

Isak Aslani

Wade Saunders

Zlatko Glamočak

Noriko Shibata

Marko Lađušić

Tatiana Novozilova Preminger

Vladimir Perić

Adalberto Bonilla Garcia

Jeroen Meijer

Adalberto Bonilla Garcia

Shoko Ejiri

Shin Eun Sook

Dragana Ilić

Kodai Hihara

Pavle Pejović

Dušan Otašević

Sreten Milatović

Nenad Šoškić

Tamara Rakić

Dušan Petrović

Milivoje Babović

Zdravko Joksimović

Milija Glišić

Meric Hizal

Olga Jevrić

Ivan Kožarić

Chung Bowon

Panciano Flores Cabezas

Mustafa Skopljak

Mirsad Begić

Timothy Fox

Yasuo Kuwahara

Drago Tršar

Tomislav Kauzlarić

Mojca Smerdu

Branko Ružić

Dragica Čadež

Ljubomir Denković

Milun Vidić

Aleksandar Zarin

Slobodan Kojić

Antun Babić

Nandor GlidKontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra