16.06.2020. Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS», br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)
Ustanova kulture Centar za likovnu i primenjenu umetnost „TERA“-Kikinda objavljuje JAVNU NABAVKU – usluga smeštaja i keteringa za autore izložbi, likovne kritičare/istoričare umetnosti, učesnike i goste Internacionalnog simpozijuma skulpture u terakoti „TERA 2020“, saradnike i poslovne partnere Ustanove . Potrebna dokumenta možete preuzeti na linkovima ispod:

Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra