Balbir Singh Katt

Indija

Biografija

Balbir Singh Katt

Balbir Sing Kat je rođen 20. jula 1939. godine u Ravalpindiju u Pakistanu. Kat je studirao u Kala Bhavan, Šantiniketan, gde mu je, jedna od ikoničnih figura moderne indijske skulpture, RamkinkarBaij postao mentor. Pletenje modernosti u Indiji snažno se osetilo u periodu od sredine treće decenije 20. veka. To je bila jasna tačka raskrsnice odakle je „žanr skulpture“ počeo da se smatra „nezavisnom umetničkom formom i sredstvom izražavanja“, kao i više nije bio okosnica arhitektonske umetnosti. U ovoj sekvenci, značajan protagonista u oblasti moderne skulpture u Indiji, RamkinkarBaijev učenik i naslednik Balbir Sing Kat, jasno je stavio do znanja svetu umetnosti svoje namere konstruišući nove idiome na svom omiljenom mediju, ‘kamenu’. Početnim periodom moderne indijske skulpture možemo smatrati od kraja 19. veka do početka 20. veka, a od sredine treće decenije 20. veka to se osetilo i u Indiji. Nakon perioda renesanse, pod uticajem moderne ere, zapadnog sveta, postepeno su i indijski umetnici počeli da prevazilaze , konvencionalne ideje umetnosti.Skulptura se sada posmatra kao samostalna umetnička forma i medij izražavanja osim arhitektonska umetnost. U ovom nizu, verovatno najistaknutiji vođa napora, učenik i naslednik Ramkinkara Baija Balbir Sing Kat, jasno je pokazao svoje namere svetu umetnosti konstruišući nove idiome na svom omiljenom mediju. Prof. Kat je vodeći vajar savremene indijske moderne skulpture. Neumorno je radio tri decenije umetničkog veka, bez prestanka. Formalizam opisuje kritičku poziciju da je najvažniji aspekt umetničkog dela njegova forma – način na koji je napravljeno i njegovi čisto vizuelni aspekti – pre nego njegov narativni sadržaj ili odnos prema vidljivom svetu. U slikarstvu bi se, dakle, formalistički kritičar fokusirao isključivo na kvalitete boje, kista, forme, linije i kompozicije. Ovaj rad istražuje ideju formalizma kao teorijskog okvira. Ovo istraživanje je kvalitativna studija, kroz koju je učinjen pokušaj da se razume kako je skulpturalnu umetnost izveo Balbir Sing Kat. U okviru formalističkog teorijskog okvira ovaj rad ispituje skulpturalne kvalitete koje je umetnik razvio kao značajnu formu. Balbir Sing Kat je poznat po svom “režinu direktnog rezbarenja”, posebno po svojim monumentalnim telima klasičnih skulptura. Njegove tehnike rezbarenja mogu se povezati sa indijskim skulpturama, arhitekturama i takođe su zasnovane na apstrakcionističkim neformalnim principima. Podelio je šare na strukture i konstruisao površinu. Rezbario je bez pomoći moketa i stvarao različite vrste pruga u vidu prirodnih tekstura na kamenu.Njegovo dleto je smatrano, veoma ritmično pri svakom potezu. Nekada je uključivao teksture i glatke, kao i ravne površine. Uglavnom se igrao sa poput kristalnih ravnina u svom procesu rezbarenja kamena.

O svojoj umetničkoj ekspediciji Pesnik-kritičar Kešav Malik pisao je o Katovim skulpturama naglašavajući neke od ključnih elemenata njegovog stvaralaštva. Rekao je da je „Tako ritam vodeći princip bar njegovih važnih kamenja, kao i nekih drugih dela, nekoliko u šumi. On daje prednost ritmičkom formatu za senzacije, pa čak i za emocije – osim teškim idejama i konceptima” [1]. Balbirov rad je stoga poput gromobrana koji vodi duhovni elektricitet; kontejner gde se energija psihe može skladištiti… gde se sila može skladištiti… gde sirova emocionalna energija može imati izlaz. Istina je da umetnost moderne skulpture zahteva veliko razumevanje od gledalaca. Dakle, iako je ritam skulpture moćan, gledalac mora da je primi, kontroliše i ima koristi od nje. O gramatici pogleda gledaoca, međutim, ostaje da se raspravlja, iako može biti neumoljivo. Moramo samo da se setimo da su umetnost i arhitektonski oblici nasleđeni iz prošlosti, a na koje smo navikli od detinjstva, da na kraju shvatimo probleme. Balbirova dela možda nisu izuzetak od pravila“  .Pre više od četiri decenije, pesnik-kritičar Kešav Malik pisao je o njegovim skulpturama i takođe o njegovoj ličnosti; „Evo umetnika koji se izdvaja po kvalitetu i autentičnosti svog monumentalnog opusa. Svaki njegov komad u svom napredovanju, od njegovih Santiniketanskih dana do crnih blokova iz doline, pokazuje sve veću koncentraciju forme. Rad se kreće napred uprkos gustini i čvrstoći angažovanog materijala. Bez sumnje, Balbir Sing Kat je par za neposlušnog materijala, iako fizički mršav iako može izgledati oku prolaznika. U njemu se pojavljuje ono što je nazvano “griz”. Ovo je očigledno izraz vitalne energije, molekula ili ćelija. Čitav stil vajara je ekonomičan, štedljiv, robustan i atletski kako u njegovom delu tako i u njegovoj ličnosti“

Foto galerija

Foto galerija
Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra