Borislav Šuput

Srbija

Biografija

Borislav Šuput

Link Link

Borislav Šuput je rodjen 1954. u Novom Sadu, diplomirao 1980. na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, smer vajarstvo, a magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1983. Status samostalnog umetnika stekao 1985, a od 1996. zaposlen na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na smeru Vajarstvo. Trenutno u zvanju redovnog profesora. Član je SULUV-a i Likovnog kruga. Učestvovao na oko 200 zajedničkih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Foto galerija

Jul 1998
Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra