Djordjević Mirjana – Thaler

Srbija

Biografija

Djordjević Mirjana – Thaler

YouTube

1994.g. godine diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu a od 1996. do 1998. godine pohadjala i završila magistarske studije na Kunstakademiji u Dizeldorfu. Paralelno sa studijama od 1989. godine profesionalno je prisutna na domaćoj i internacionalnoj likovnoj sceni, kao i na grupnim izložbama na kojima je dobijala značajne nagrade. Prvi nastup imala je na 16. Bijenalu mladih jugoslovenskih umetnika u Rijeci 1989. god. Istovremeno kao student III gidine na FLU dobila je nagradu „Mladi talenti” Inex – interexport.1992.g. na 4. internacionalnom azijsko – evropskom umetničkom bijenalu u Ankari, kao jedini YU učesnik dobija prvu – zlatnu nagradu.1993.g., na kraju V godine studija FLU – Beograd,  izlaže na Bijenalu u Veneciji na izložbi „Koegzistencija umetnosti”. Iste godine dobija nagradu za slikarstvo iz fonda Riste i Bete Vukanović.1994.g dobila je nagradu na 1. Bijenalu mladih jugoslovenskih umetnika. Iste godine, zajedno sa Ivanom Ilićem učestvuje na izložbi „Evropa 94” – mlada evropska umetnost u Minhenu.  1995.g. februara meseca, izlagala je na godišnjoj izložbi studenata na Kunst akademiji Dusseldorf. Septembra meseca izložila je, u Galeriji SKC-a Beograd, rad izveden u fabrici SARTID 1913. Smederevo.

Simpozijum Terra 1996 - umetnici

Jul 1996
Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra