Dušan Petrović

Srbija

Biografija

Dušan Petrović

Link Link YouTube

Diplomirao je 1987. godine na Vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Miodraga Popovića. Kod istog profesora je završio poslediplomske studije 1992. godine. Asistent je na FLU u Beogradu od 1989. godine, 1997. godine postao je docent, dok je u zvanju redovnog profesora od 2010. godine.

Član je ULUS-a od 1988. godine

Samostalno je izlagao u Beogradu i u Pančevu. Učestvuje na grupnim izložbama u Srbiji, i širom bivše Jugoslavije i Evrope (Bari, Pančevo, Sarajevo, Split, Murska Sobota, Ljubljana, Lisabon, Strazbur, Zagreb, Novi Sad, Podgorica, Vršac, Solun, Majdanpek, Pariz). Među brojnim nagradama koje je dobio posebno se ističe nagrada „Ivan Tabaković“ (SANU – 2011).

Foto galerija

Jul 1995
Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra