Hyoung Yoon Kim

Južna Koreja

Biografija

Hyoung Yoon Kim

“Izvajao sam ljudski lik koji neće biti ni muški ni ženski lik, već naprosto ljudski. Nebitno je da li je muškarac ili žena. Izvajao sam samo donju polovinu lica, gornji deo glave neći izvajati. Pozadina i donji deo skulpture simbolisaće stablo. Ljudski lik i stablo simbolišu delove prirode koji se stapaju u jednu celinu. Druga, gornja polovina lica i glave, koja se neće videti, predstavlja mentalni nivo, prezentaciju uma, imaginaciju. Deo koji nedostaje simbolisaće um.”

Foto galerija

Jul 2004
Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra