Ivana Radovanović

Crna Gora

Biografija

Ivana Radovanović

Web site  YouTube YouTube   YouTube 

Ivana Radovanović (Titograd, 1983). Magistrirala je vajarstvo na Fakultetu likovnih umjetnostina Cetinju, u klasi profesora Pavla Pejovića. Doktorirala na Fakultetu likovnih umjetnosti uBeogradu, u klasi profesora Dušana Petrovića. Radi kao docent na FLU-Cetinje. Kao Fulbrajtovstipendista na post-doktorskom istraživanju boravila je 2019. godine na Univerzitetu St. John’s uNjujorku. Dobitnik Silvermine Fulbright Art Rezidencije za 2019, New Canaan, CT. Projektom „Čovjek Uomo Human“,predstavljala je Crnu Goru na 57. Venecijanskom bijenalu, 2017. godine. Predstavnica Crne Gore za Imago Mundi Highlights/ Art Theorema #1 kojim se ujedno otvario i Muzej Imago Mundi, Italija. Odabrana je među 10 umjetnika da učestvuje u Rezidencijalnom programu “ArTwins in Open Spaces” PAFOS 2017 – Evropska prijestnica kulture. Učesnica 41. Internacionalnog simpozijuma velike skulpture u terakoti, TERRA, Kikinda, Srbija.
Dobitnica je: Počasnog priznanja Međunarodnog skulptorskog centra (ISC) za 2023, Nagrade Bijenala mladih umjetnika Evrope i Mediterana (BJCEM) i Gran pri nagrade 37. Crnogorskog likovnog salona “13. Novembar“ (2015). Samostalno izlagala u Americi, Austriji, Italiji, Crnoj Gori i Srbiji. Participirala u rezidencijalnim, edukativnim i umjetničkim programima u Austriji, Češkoj, Hrvatskoj, Portugaliji, Finskoj, Grčkoj, Finskoj, Slovačkoj, Bugarskoj i drugim zemljama.

Tekst iz kataloga – … U skulpturi, za mene je najdragocenije upravo ono što se dešava nakon završetka rada, tj. skulpture – trenutak kada ona osvaja svoju slobodu, onako nesputana i nezavisna. – Ivana Radovanović
Umetnica iz Crne Gore, Ivana Radovanović svojim skulptorsko-prostornim zahvatom poseže za samim jezgrom monumentalne, naslojene forme koja nas vezom sa drugim prirodnim materijalom – drvetom – dovodi u tačku sadašnjeg trenutka, danas i ovde. Umetničina propitivanja serije radova pod nazivom Tabula rasa. usmerena su, po pravilu, na topos ličnog mikrokosmosa i sveta na koji reaguje. Artistička zamisao sublimirana je prvenstveno u procesu rada, pri čemu je tema pozicionirana u odnosu prema konkretnom mediju – skulpturi u glini. Skulptorski postupci u saglasju su sa merom autorkine umetničke istine koja se na delima ispoljava i na njih prenosi uz pomoć emocija ali i osmišljene duhovne akcije koju može oblikovati nova stvarnost, zasnovanu na uzročno-posledičnim odnosima, prirodno sklonim degradaciji. Ovi skulptorski scenariji predstavljaju otvorenu pozornicu koja reflektuje ambivalentni odnos čoveka, prirode i kulture.

Verica Nemet

 

Foto galerija

Jul 2022
Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra