Julia Klemm

Nemačka

Biografija

Julia Klemm

Web site Link Link Link

Rođena je u Baknangu u Baden-Virtembergu. Živi i radi u Minhenu. Njene studije kao master studenta u klasi prof. N.N. Prangenberg/Karstieß-a na Akademiji lepih umetnosti u Minhenu, praćene su, između ostalog, stipendijom na Cite Internationale des Arts u Parizu i velikim društveno – kulturnim zalaganjem. Njeni brojni izložbeni projekti uključuju učešće na Bijenalu u Lindauu i na izložbi „Identitet nije dokazan” u Bundeskunsthalle.  Jedan od njenih radova nalazi u kolekciji Savezne Republike Nemačke.

Tekst iz kataloga – … Moja ideja je bila da stvorim crvolike antropomorfne forme – najniže oblike životinjskog života – koje se u isto vreme spajaju sa balansirajućim silama. U svojim skulpturama dovodim u pitanje ljudsku egzistenciju, sa svim njenim ponorima i krajnostima, te stoga u stvaralačkom procesu tragam za oblicima „međustanja”. – Julia Klemm

Polazeći od amorfnog statusa nečega što još ne postoji u potpunosti i čije je egzistencijalno formiranje još uvek neizvesno, skulpture nemačke umetnice Julije Klem (Julia Klemm) aludiraju na tela koja negiraju rod i identitet. Na taj način autorka izaziva posmatrača da izdrži ovu ambivalentnost i sam popuni „praznine”, odnosno da svojim iskustvima dovrši radove. Na simpozijumu je kreirala seriju skulptura pod nazivom Uncertain likeness koja govori o promeni, poništavanju hijerarhije između živih i neživih bića, kao i o trenutku koji isključuje bilo kakvu jasnu definiciju. Njeni radovi u glini objašnjavaju kako se vatra i voda, ljudi i crvi, vazduh i tlo, stapaju da bi proizveli konačan ishod. Prevodeći crva, niskog i bliskog zemlji, iz beznačajnosti u moćan estetski trop, umetnica predlaže okvir za razumevanje te, neobično žive prirode. Ona crva nudi kao arhetipsku figuru za preoblikovanje evolucije umetničkog poretka, kao bogati humus prirodno-umetničkog istraživanja i stvaralaštva.

Verica Nemet

Foto galerija

Jul 2022
Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra