Lazar Marković

Srbija

Biografija

Lazar Marković

Link    Link    Link  

Rođen u Novom Sadu 1960. godine. Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na odseku Likovnih umetnosti, grupi za Likovnu umetnost i pedagogiju. Stekao je zvanje akademskog grafičara-likovnog pedagoga 1991. godine. Magistrirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na grafičkom smeru. Kao slikar i grafičar izlagao 47 samostalnih izložbi i na oko 180 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

(Rim, Tokio, Dortmund, Majami, Amsterdam, Solun, Lođ, Miškolc, Budimpešta, Holabrun, Skoplje, Beograd, Novi Sad… ). Izlagao je fotografiju na 6 samostalnih izložbi.

Pored diploma umetničkog profila poseduje i zvanje mastera teologije izdatom na Protestanskom teološkom fakultetu u Novom Sadu i zvanje mastera menadžmenta izdata od strane Fakulteta za menadžment, Univerziteta Union u Beogradu.

Tekst iz kataloga – … U radu se nikada ne vodim temom, nego pokušavam da rešim vizuelnu problematiku koja me u datom trenutku zaokuplja a u domenu je osnovnih likovnih elemenata. – Lazar Marković
Novosadski umetnik apstraktne orijentacije, Marković je svoj likovni izraz pronašao u prostoru između grafike, slike i fotografije, ali i u skulpturi u terakoti koju je usavršio kao student prve generacije specijalističkih studija na Akademiji u Novom Sadu. Umetnikova vizura okrenuta je ka samoj suštini stvari, ka predelima koje vodi kroz realno i apstraktno, stvarno i imaginarno, intimno i univerzalno. Njegov eklekticizam u znanju i u praksi proističe iz potrebe za otkrivanjem skrivenih sadržaja, očiglednih u nizu gotovo istovetnih višečlanih, krstolikih elemenata koji čine ove radove bez naziva.

Verica Nemet

Foto galerija

Jul 2022
Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra