Linus Riepler

Austrija

Biografija

Linus Riepler

Web site Link Vimeo

Rođen je 1984, u Vocklabrucku (Austrija).Živi i radi u Beču (Austrija).  Diplomirao je na Akademiji lepih umetnosti u Beču u klasi Gintera Damiša i Manfreda Pernicea, studirao je na Koninklijke Academie voor Schone Kunsten u Antverpenu. Godine 2017. dobio je nagradu Klemens Boš, 2014. nagradu za napredovanje Heirich Gleißner, a 2013. nagradu Thodor Korner, a 2022. nominovan je za nagradu Kardinal Kenig Price. Rekonstrukcija mesta i situacija igra značajnu ulogu u umetničkim delima Linusa Riplera i često služi kao polazište. Njegove velike instalacije mogu se uporediti sa scenama nalik na scenu koje omogućavaju gledaocu da ih doživi kroz povezane, odnosno naznačene priče. Ponekad publika može proaktivno da uđe u instalacije koje se sastoje od jednostavnih materijala, pronađenih predmeta, samostalno napravljenih predmeta i oblikovanih skulptura. Crteži su prisutni u gotovo svim njegovim radovima i sama publika, često učestvuje u izradi  radova.

Tekst iz kataloga  – ,,Linus Ripler promišlja urbani ambijent. Ona ga sagledava iznutra i u pejzažu, sasvim slobodno sagledava i analizira odnos enterijera i eksterijera te vlastitu (i našu) poziciju mesto u toj relaciji. Moižda najubedljivije je ta namera vidljiva u monumentalnom skulpturi “pogled kroz prostor” koja govori o otuđenosti i čežnji za prirodom, za slobodom, za svojim iskonskim korenima”

Sava Stepanov

 

Foto galerija

Jul 2021
Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra