Nikola Vukosavljević

Srbija

Biografija

Nikola Vukosavljević

Link Link Link Link YouTube

Rođen 3. februara 1946. godine u Beogradu. Diplomirao 1970. godine u klasi profesora Jovana Kratohvila na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Poslediplomske studije završio 1972. godine kod istog profesora. Izlagao samostalno crteže, akvarele, medalje, reljefe i punu plastiku i imao više od 300 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.Član ULUS-a od 1973. godine. Član LADE od 1978. godine. Na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu radi od 1977. godine. Sada je redovni profesor za predmet Vajanje. Od oktobra 2004. godine do juna 2007. godine obavljao dužnost Dekana Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.

Radio je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu kao asistent od 22. 9. 1977, kao docent od 23. 12. 1983, kao vanredni profesor od 23. 12. 1988, kao redovni profesor 29. 9. 1994. godine.

Foto galerija

Jul 2004
Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra