Pavle Pejović

Crna Gora

Biografija

Pavle Pejović

Wikipedia YouTube

Rođen je 13. jula 1950. godine u Orasima. Diplomirao je na Vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 1980. godine u klasi profesora Miše Popovića, kod kojega je magistrirao 1982. godine. Bio je stipendista Fonda Moše Pijade 1980–1982. godine. Redovni je profesor Univerziteta Crne Gore na Fakultetu likovnih umetnosti na Cetinju. Član je Internacionalnog vajarskog centra u Vašingtonu od 1990. godine. U dva puta po dva mandata (1990–1994. godine i 2000–2004. godine) bio je dekan Fakulteta likovnih umjetnosti. U periodu 2004–2009. godine bio je predsjednik ULUCG-a. Direktor je Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju. Godine 2000. izabran je za člana Dukljanske akademije nauka i umjetnosti.
Samostalno je izlagao u Titogradu 1981. godine, u Podgorici 1994. i 2007. godine, Vrnjačkoj banji, Sremskoj Mitrovici, Nikšiću, Budvi, Beogradu (1986, 1990. i 2001. godine), Skoplju 2007. godine.
Izlagao je na velikom broju grupnih izložbi u okviru bivše Jugoslavije, kao i na najprestižnijim izložbama jugoslovenske umjetnosti u inostranstvu (Beograd, Split, Tuzla, Rijeka, Ljubljana, Pančevo, Skoplje, Subotica, Novi Sad, Sarajevo itd.), kao i u Parizu, Budimpešti, Moskvi, Kairu, Bukureštu, Nikoziji, Toledu, Rimu itd. Učestvovao je na velikom broju međunarodnih vajarskih simpozijuma u zemlji i inostranstvu.
Dobitnik je 29 nagrada i priznanja, od kojih su najvažnije: Premija za skulpturu na V izložbi jugoslovenskog portreta (1983); Otkupina nagrada Ljubljanske banke na VIII jugoslovenskom bijenalu male plastike; Murska Sobota; I nagrada III bijenala „Milena Pavlović Barili”, Požarevac (1987); Trinaestojulska nagrada; Nagrada oslobođenja Cetinja; Plaketa Univerziteta Crne Gore (1994); I nagrada jugoslovenskog pozivnog konkursa za spomenik Petru II Petroviću Njegošu, Podgorica (1996); Nagrada „Milunović, Stijović, Lubarda” na Tradicionalnoj izložbi ULUCG-a (2000); Godišnja nagrada Centra savremene umjetnosti, za najbolju izložbu u 2007. godini; Godišnja nagrada ULUCG-a za najbolju izložbu u 2007. godini, Podgorica (2008); Državna nagrada „Petar Lubarda” (2009).
Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 19. decembra 2008. godine. Za redovnog člana izabran je 18. decembra 2015. godine. Sekretar je Odjeljenja umjetnosti CANU od 2012. godine.
Živi u Podgorici.

Foto galerija

Jul 2001
Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra