Predrag Milačić

Crna Gora

Biografija

Predrag Milačić

Link Link Link

Predrag Milačić je rođen 1958. godine u Veruši kod Podgorice. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti 1988. u klasi Miodraga Popovića. Na istom fakultetu je i magistrirao 1990. godine i nakon toga godinu dana proveo je na stručnom usavršavanju u Italiji. Već 1992. godine počinje da radi na Fakultetu likovnih umetnosti na Cetinju gde i danas radi kao vanredni profesor za skulpturu u kamenu. Autor  je 11 samostalnih izložbi i učesnik preko 50 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Foto galerija

Jul 2000
Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra