• 05/08/2021

The Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia declared the Terra studio buildings a cultural monument

Na sednici Vlade Srbije danas je doneta Odluka o utvrđivanju Industrijskog objekta „Stara crepana i ciglana“ – Terra u Kikindi za spomenik kulture.
Po svojoj prvobitnoj nameni kompleks ciglane i crepane pripada grupi objekata tehničke kulture, odnosno industrijskom nasleđu, ali ga danas definiše više od četiri decenije duga tradicija održavanja međunarodnog simpozijuma „Terra“, kada je ovaj prostor prenamenjen u vajarski atelje.
Objekat „Stara crepana i ciglana“ – Terra u Kikindi sa autentičnim drvenim sušarama, liftovima, kao i starom peći sa prostorijom za odvođenje toplog vazduha jedinstven je u svom okruženju po stepenu očuvanosti, a nova namena – održavanje simpozijuma terakote, sa velikim skulpturama na travnatim površinama, čini ga jedinstvenim kompleksom u zemlji i regionu.

Contact us

Center for Fine and Applied Arts Terra