Boško Kućanski

Bosna

Biografija

Boško Kućanski – 1931. / 2016.

Boško Kućanski rođen je 1931. godine u Krbavici, Lika u porodici učitelja. Osnovnu školu pohađao je u više mjesta Like, Dalmacije, Bosne i Srbije. Gimnaziju je završio u Šapcu. Stomatološki fakultet završio je u Beogradu /1958/ i Medicinski fakultet u Sarajevu /1972/. Studirao je istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Kao univerzitetski profesor do odlaska u penziju predavao je na Stomatološkom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu i Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Uporedo s pedagoškim i naučno-istraživačkim radom, aktivno se bavio književnošću i likovnim umjetnostima, vajarstvom i slikarstvom. Svoja mnogobrojna likovna ostvarenja izlagao je na međunarodnim bijenalima i mnogim reprezentativnim izložbama. U proteklih 60 godina likovnog rada organizivao je 86 samostalnih likovnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Za svoja djela dobio je 62 nagrade i priznanja.

Wikipedia

VANU – LINK

Boško Kučanski – DATA BASE

 

Foto galerija

Jul 1985.
Simpozijum Terra 1985 - umetnici


Josette Barbier

Francuska

Pročitaj Više

Momčilo Krković

Srbija

Pročitaj Više

Ante Marinović

Hrvatska

Pročitaj Više

Boško Kućanski

Bosna

Pročitaj Više


Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra