• 10/05/2023/

  • Galerija ,,Terra"

Odluka o licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti

ODLUKA O OSOBI ZA ZAŠTITU PODATAKA

ODLUKA O OSOBI ZA ZAŠTITU PODATAKA

 

Igor Grandić – Graf. urednik, fotograf i organizator aktivnosti, stalno zaposlen u CLPU TERRA je imenovan kao lice zaduženo zaštitu podataka o ličnosti.

 

066 535 533 5 – мобилни телефон

igorgrandic@gmail.com

 

 

Odluka o imenovanju lica za zaštitu podataka

Igor Grandić – Graf. urednik, fotograf i organizator aktivnosti, stalno zaposlen u CLPU TERRA je imenovan kao lice zaduženo zaštitu podataka o ličnosti.

 

066 535 533 5 – мобилни телефон

igorgrandic@gmail.com

Contact us

Center for Fine and Applied Arts Terra