Odluka o imenovanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

Igor Grandić – Graf. urednik, fotograf i organizator aktivnosti, stalno zaposlen u CLPU TERRA je imenovana kao lice za zaštitu podataka o ličnosti.

066 535 533 5 – tlf.
igorgrandic@gmail.com

Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra