Antun Babić

Hrvatska

Biografija

Babić, Antun, hrvatski vajar i grafičar (Bijeljina, BiH, 30. I. 1931). Završio Akademiju likovnih umetnosti u Zagrebu 1958 (V. Radauš). Od 1978. predaje na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Njegovi likovi i kompozicije u glini (koju često boji) ističu se snažnim, robusnim oblicima zatvorena volumena na rubu parodije (Čiča sjedi, 1976; Baja, 1991; Čovjek, 2012). Karikaturalni pristup primenjuje i u izradi medalja. Svoj grafički izraz temelji na ironičnim i grotesknim prikazima te prožimanju plastičnih i linearnih elemenata. Objavio je više mapa grafike (Bestijarij, 1987); pisao o likovnoj pedagogiji i likovnim umetnostima (Pregled povijesti umjetnosti, 1997).

https://www.muih.hr/arhiva/864-antun-babic-izbor-iz-opusa-mlu
https://perceiveart.com/antun-babic-izbor-iz-opusa/
https://novosti.hr/nagrada-za-zivotno-djelo-kiparu-i-graficaru-antunu-babicu/

Foto galerija

Jul 1986
3D skenirana skulptura


Simpozijum Terra 1986 - umetnici


Sava Halugin

Srbija

Pročitaj Više

Antun Babić

Hrvatska

Pročitaj Više

Jakov Brdar

Slovenija

Pročitaj Više

Tatjana Stolpović

Srbija

Pročitaj Više

Timothy Fox

SAD

Pročitaj Više

Yasuo Kuwahara

Japan

Pročitaj Više


Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra