Jovan Arsenović

Srbija

Biografija

Jovan Arsenović

Jovan Arsenović, vajar, ali i kompletan likovni umetnik, radi u skoro svim materijalima koji se koriste u oblasti  likovnog stavralaštva, najviše je radio, kada je o skulpturi reč, u kamenu, drvetu, glini /nakon urađenog rada u glini, skulpturu odlije u gipsu, a često i u bronzi/. Pored toga dosta, radi mozaik, grafiku, slika u svim tehnikama slikarstva,  a osnova i preteča svega je, naravno, crtež. Crtež je prisutan u celokupnom stvaralaštvu sve do današnjih dana. Tematski se nije mnogo udalјavao od prirode, najčešći motivi na radovima su aktovi- ženski i muški, portreti, mitološki motivi i dr.Pored pune forme, pune plastike, radi i relјefe. Na relјefima se služi ponekad skoro punom plastikom, a nekada su to veoma plitki i tek nagovešteni relјefni momenti. Rad u kamenu za ovog umetnika nema tajni, u svom dosadašnjem višegodišnjem periodu stvaralaštva, susretao se sa kamenom veoma različite tvrdoće, ali je svaki put uspevao da savlada materijal, koji zahteva pored velike fizičke spreme i ozbilјnu koncentraciju tokom rada, jer komad koji se jednom odvoji od osnove više se ne može vratiti. I u ovom materijalu je radio razne motive i već pomenute teme. Uradio je petnaestak frizova u dubokom relјefu na stubovima u Hramu Svetog Save u Beogradu. Često je radio skulpture u drvetu, ponekad velikog formata a naravno i manjih dimenzija. Karakteristika ovih radova u drvetu je ta, da se po završetku vajarskog dela rada, oblikovanja  skulpture, sama skulptura se oboji, tako da su tako tretirani radovi, dobijali jedan novi kvalitet i sasvim drugačiji izgled u odnosu na to, da su ostali neobojeni. Radeći  grafike, postigao je izuzetne rezultate, nagrađen je za grafiku u Hagu. Štampao je grafike velikog formata, dužine po nekoliko metara, što je za ovu oblast likovnog stvaralaštva neuobičajeno. Za realizaciju ovih grafika izradio je sam presu na kojima je mogao da štampa radove tih dimenzija. Naravno da su tu i grafike manjeg standardnog formata, gde su takođe prisutni razni  motivi, uradio je seriju grafika o „Ikaru“, i o „Vukovima“ . Kada je slikarstvo u pitanju, tu je koristio razne tehnike i teme, između ostalih i ikone je slikao. Na početku ovog teksta napomenuto je da je radio i mozaik, ovaj deo stavralaštava je možda manje zastuplјen na izložbama, ali je skoro podjednako zastuplјen u ukupnom radu Jovan Arsenovića, gde je takođe postizao izuzetne rezultate. Sve to ukazuje na to da se radi o jednom svestranom umetniku za koga nema tajni ni u jednoj od oblasti likovnih umetnosti. Svakako da je skulpturi najviše naklonjen, ali to nikako ne znači da ga ostale odblasti manje interesuju i da im  prilazi sa manje strasti, naprotiv, uvek je prisutna želјa da se, prilikom pristupa radu, uloži napor da se postigne najbolјi mogući rezultat.

Foto galerija

Foto galerija
Simpozijum Terra 1988 - umetnici


Slavoljub Caja Radojčić

Srbija

Pročitaj Više

Zmago Posega

Slovenija

Pročitaj Više

Bogdan Grom

Slovenija

Pročitaj Više

Jovan Arsenović

Srbija

Pročitaj Više

Panciano Flores Cabezas

Peru

Pročitaj Više

Ratko Vulanović

Pročitaj Više


Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra