• 04/05/2024/

  • Salon museum TERRA

KONSTANTINOS PETROVIĆ – #FFFFF

04/05/2024 -Otvorena je izložba #FFFFF,KONSTANTINOSA PETROVIĆA u salonu muzeja TERRA.

YOUTUBE

Projekat pod nazivom #FFFFFF predstavlja skup/kolekciju raznih predmeta/objekata/radova čije je sakupljanje, koje je još uvek u toku, započeto 2019. godine. Kolekcija se sastoji od predmeta koji se mogu svrstati u više kategorija, dok je osnov sakupljanja – boja predmeta. Predmeti mogu biti visoko tiražno štampani, mašinski stvoreni, serijske proizvodnje, liveni, štampani 3D štampačem, izrađeni od različitih materijala, različitih veličina i oblika. Prva faza projekta je uočavanje likovnog potencijala predmeta, koji na osnovu boje, forme, dimenzije, čini segment likovne kompozicije koja je promenljiva, proizvoljna u odnosu na prostor ili površinu na kojoj se gradi. Druga faza projekta podrazumeva uočavanje količine i sličnosti bojenih predmeta, a zatim i zapažanje  fabričkih grešaka u štampi i proizvodnji. Tako nastaju manje kolekcije u okviru kolekcije, odnosno potkategorije predmeta koji su istih boja, proizvedeni po istom principu, odnosno iz iste serijske proizvodnje, ali sa uočljivim varijacijama. Upravo na osnovu toga se i formira sledeća faza projekta – očitavanje šifre boje svakog predmeta, čime sam predmet postaje oznaka boje, koja se koristi u nastanku novih varijacija. Skeniranjem boje predmeta, dobija se šifra boje, koja se štampa na više štamparskih aparata. Svaki aparat na osnovu iste komande daje drugačiji produkt, u zavisnosti od stanja u kome se nalazi, kvaliteta boje i samog kvaliteta mašine. Upravo na taj način, publika dobija mogućnost da učestvuje u proširenju kolekcije tako što skenira željenu boju (prinoseći predmet ka senzoru), nakon čega se boja sa datom šifrom štampa. U ovoj fazi umetničkog projekta, analogno se transformiše kroz digitalno, da bi ponovo kao rezultat dalo analogni rezultat boje, kao verifikaciju varijabilnosti digitalne štampe i serijskih tiraža. Na ovaj način, usled nesavršenosti senzora i opreme za štampanje, nova boja uvek odstupa od one koja je prvobitno zamišljena (makar i u gotovo jedva vidljivim promenama), tako da se višestrukim ponavljanjem postupka svaki put dobija drugačiji rezultat, udaljavajući se od originalne zamisli. Svaki predmet koji se nalazi u kolekciji, osim što predstavlja jediničnu vrednost kompozicije, takođe može biti i uzorak kojim se realizuje eksperiment umnožavanja ili prikazivanja novih boja na osnovu već postojećih. Poslednja faza ovog umetničkog projekta se ne bazira na direktnom dodavanju novih predmeta u kompozicije i promišljanju o likovno-estetskom potencijalu organizacije, već se rad okreće ka crtežu, odnosno tabelama sa podacima o medijumu koji se koristi u nastanku crteža (naziv, vrsta, količina, sastav, proizvodnja, distribucija itd.). Crtež je u ovom slučaju test, ali i grafikon potencijala, kvaliteta i trajanja medijuma. Ova krajnja faza nas vraća na prvobitno posmatranje predmeta, odnosno pitanje njihove konzumacije. Skup predmeta čine prikupljeni otpaci, iskorišćeni materijali predmeti jednobojne forme (edukativni kompleti, igračke, EVA pena, plastični predmeti za jednokratnu upotrebu), dok se i sam medijum kojim nastaje crtež, nakon svog korišćenja priključuje kolekciji, kao novi bojeni predmet koji je izgubio svoju primarnu funkciju. Crtež se u ovom slučaju posmatra kao i opšti prikaz funkcija svih predmeta koji su, nakon što su iskorišćeni, postali obojeni otpad, dok je sama tabela pisani prikaz kolekcije, koja služi kao evidencija i praćenje toka predmeta, pretežno napravljenih od materijala koji se koriste za proizvodnju najjeftinijih produkata, u serijskim i enormnim količinama, pa je i u skladu sa time i njihov kvalitet i životni vek ograničavajućeg karaktera.

Konstantinos Petrović rođen je 1995. godine u Valjevu. Apsolvent je master studija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, departman likovnih umetnosti – modul Slikarstvo. Završio je osnovne akademske studije na Filološko umetničkom fakultetu, smer Zidno slikarstvo. Do sada je realizovao šesnaest samostalnih od kojih izdvaja master izložbu Hajde Bože budi Drug u galeriji SULUV, kao i seriju samostalnih izložbi  #FFFFFF od kojih naglasak stavlja na  #FFFFFF rev 0.5 realizovanu u Domu omladine Beograd. Učestvovao je  na više grupnih izložbi. Pored toga, aktivan je i na realizaciji mnogo-brojnih projekata (Kod u umetnosti 2021, Galerija SULUV; Na istom zadatku, Šok zadru-ga… ) i radionica iz oblasti umetnosti. Deo je kolektiva Šok zadruge od 2020. godine, član SULUV-a od 2021. godine i jedan od suosnivača udruženja Grafička mreža. Živi i radi u Novom Sadu.

SALON MUZEJA TERRA

KONSTANTINOS PETROVIĆ - #FFFFF
KONSTANTINOS PETROVIĆ - #FFFFF


KONSTANTINOS PETROVIĆ – #FFFFF

04/05/2024 -Otvorena je izložba #FFFFF,KONSTANTINOSA PETROVIĆA u salonu muzeja TERRA. YOUTUBE Proj...

Read More

DIM TIM – CODE

23/03/2024 – The art exhibition – CODE, by DIM TIM, was opened in the salon of the TERRA...

Read More


Contact us

Center for Fine and Applied Arts Terra