Tomislav Kauzlarić

Croatia/Serbia

Biografija

Tomislav Kauzlarić

Malinska na Krku, 1934–Beograd, 1992. Pohađao je Akademiju likovnih umetnosti u Ljubljani i diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, sa specijalnim tečajem 1965. Samostalne izložbe priredio u Galeriji Kolarčevog narodnog univerziteta 1967, Galeriji Doma omladine 1968, Salonu Muzeja savremene umetnosti 1973. i u Galeriji Kulturnog centra 1979. Učesnik je izložbi Savremene jugoslovenske umetnosti u Pragu 1969, Londonu 1970, Atini 1976, Manili 1979, selekcije Jugoslavije na izložbi Beograd ’80 u organizaciji Muzeja savremene umetnosti 1980. Retrospektiva u sastavu 35. Oktobarskog salona u Galeriji ULUS-a 1984.

U savremenoj srpskoj umetnosti, Kauzlarić je jedini predstavnik discipline nazvane skulptura-objekt uvedene na jugoslovenskoj umetničkoj sceni izložbama Objekt i boja u Galeriji Centar u Zagrebu 1968. i u sekciji Objekti na IV trijenalu u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu 1970. U detaljnijoj obradi u monografiji sa uvodnim tekstom Balše Rajčevića, Kauzlarićev opus podeljen je po sledećim poglavljima: (a) Skulpture inspirisane upotrebnim predmetomObjekti, (b) Objekti – promenjive forme, 1972-1973., i (c) Istraživanje u novinskom papiru, 1973-1979.

U svom razvojnom putu Kauzlarić je prošao etapama od skulptora po klasičnom oblikovnom postupku do „plastičara nove senzibilnosti u savremenim industrijskim i antiskulptorskim materijalima“, kao što su obojeno drvo, klirit-juvidur, eloksirani aluminijum, te posebno, kao njegova bitna i originalna operativna tehnika, upotreba novinskog papira, čime je – kako je zapisano u navedenoj monografiji – izvedeno „prevođenje efemernog i jednog od najbanalnijih i najrasprostranjenijih materijala u čovekovoj svakodnevnoj upotrebi u novu estetsku formu“.

Foto galerija

Jul 1984
Simpozijum Terra 1984 - umetnici


Mojca Smerdu

Slovenia

Read More

Branko Ružić

Croatia

Read More

John Bemsterbooer

Holand

Read More

Miodrag Popović

Serbia

Read More


3D Scanned Sculpture


Contact us

Center for Fine and Applied Arts Terra