• 10/12/2021/

  • Galerija ,,Terra"

Selman Trtovac / Goran Dragaš – Nepoznata Zemlja

U Galeriji  “Terra” u petak, 10. septembra otvorena je izložba akademskih umetnika Selmana Trtovca i Gorana Dragaša iz Beograda.

Selman Trtovac i Goran Dragaš su rođeni u državi koja više ne postoji, u Jugoslaviji. Njihovo detinjstvo, školovanje i razvoj je vezan za tu zemlju. Drama koja se odvijala tokom devedesetih godina prošlog veka, raspad i nestanak te zemlje, i celog sistema vrednosti, je bitno uticao na njihovo viđenje sveta, i zato oba umetnika smatraju da je suočavanje sa umetnošću, na bilo koji način, izuzetno ozbiljna stvar.

Nepoznata zemlja je teritorija, kojom se oba umetnika tematski i suštinski povezuju unutar ove zajedničke izložbe. Ona je takođe poveznica koja dobro ilustruje iskustva, razvoj mišljenja i tumačenja realnosti kroz koje su oba autora morala da prođu unutar svojih istraživanja, svaki na svoj način, posebno u vreme pandemije opakog virusa, koji je značajno promenio ceo svet. Nepoznata zemlja za njih, dakle, nije samo puki geografski pojam, već je ta zemlja i deo njihovog ličnog unutrašnjeg sveta, ali i deo kolektivnog mentalnog prostora.

Poetike i sam likovni jezik, kao i geneza mišljenja kod svakog od autora je značajno različita. Ta činjenica je za oba autora izazov i mogućnost dijaloga unutar konteksta zajedničke izložbe. Crteži i video rad Selmana Trtovca, kao i slike i fotografije Gorana Dragaša su vizuelni tragovi veoma kompleksnih procesa, kroz koje su oni prolazili i još uvek prolaze.

Izložba je otvorena do 12. januara 2022.

Selman Trtovac, Goran Dragaš - izložba
Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra