• 10/04/2024

Koštana Banović – Crtanje niti

U sredu, 10. aprila u Galeriji Terra otvorena je multimedijalna izložba “Crtanje niti” holansdko-srpske umetnice Koštane Banović.

„Crtanje niti“ predstavlja pregled multidisciplinarne prakse umetnice Koštane Banović koji uključuje dugometražni senzorni etnografski film, višekanalnu video instalaciju; crteže urađene olovkom, voskom i tehnikom perforacije; i predmete koji sadrže svetove u sazvežđu.

Ritual, skulptura u vremenu. Repetitivnost, mogućnost istovetnosti i različitosti, ritam i obrazac. Ovde vreme nije samo sadašnjost, već se prenosi kao trag iz prošlosti i beleška za budućnost. U prostoru između prozirnosti i neprozirnosti, tačaka i linija, izbočina i perforacija, pojavljuju se slike. One pričaju o čežnji, o želji koja nas motiviše da posegnemo u nepoznato.

„Crtanje niti“ ima za cilj liminalnu reorijentaciju uma/tela istraženu kroz lično putovanje umetničke prakse. Uz performativne alate u vidu crteža i filmova, ovo putovanje predstavlja skup višestrukih narativa prikazanih u nelinearnoj formi. Okrećući se od problematičnih modusa etnografske reportaže, ovaj umetnički rad evocira intenzivirane trenutke svakodnevnog života i slavlja svakodnevnice, prikazujući različite zajednice u sedam zemalja, njihove životne prostore i uverenja, kao senzualni tablo, okićen prividnim i skrivenim značenjima. Razgraničenja ne dozvoljavaju da budu protumačena kao granice i umesto toga usvajaju poetiku prema kojoj granice podrazumevaju dodirivanje. Zauzimanje vremena i ponovno sticanje autonomije života kroz ritual, zauzimanje prostora u odbijanju semiotičkog ubrzanja, prebivanje u pauzi kretanja.

Koštana Banović je umetnica i filmska stvaralateljka iz Holandije. Aktivna je u različitim disciplinama kao što su crtanje, performans, video i film. Ritual je ponavljajući element u njenom radu, kao koreografija, odraz istorije i radnja koja aktivira predmete, materijale i estetiku i briše granice. Njena kinematografska praksa bavi se interakcijom eksperimentalnih i kinematografskih dokumentarnih stilova i uključuje refleksivnost koja pripada žanru filma-eseja. Njeni filmovi su višestruko nagrađivani i prikazivani na međunarodnim filmskim festivalima, kao što su IFFR u Roterdamu i Ji.hlava IDFF u Jihlavi. Izlagala je na više međunarodnih izložbi, u rezidencijama kulturne razmene i obavljala je dugotrajna umetnička istraživanja u Senegalu, Brazilu i zemljama bivše Jugoslavije. Banović je trenutno umetnički direktor Umetničke rezidencije KAMEN u Bosni i Hercegovini, generalni direktor Filmskog festivala istočnih suseda (ENFF) u Hagu u Holandiji i ko-kustos programa Ellipsis, folds of memory, multidisciplinarnog umetničkog programa između Sarajeva i Bejruta.

Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra